Wat is het Groene Kompas?

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzame ontwikkeling in de school. Dit instrument geeft inzicht in hoeverre duurzame ontwikkeling al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.

Het Groene Kompas is opgebouwd uit vier thema’s die een centrale rol spelen bij het vormgeven van duurzame ontwikkeling in de school:

 • Onderwijs
 • Deskundigheid
 • Organisatie
 • Waardering

Elk thema is opgebouwd uit vier onderwerpen. Elk onderwerp wordt beschreven in een aantal criteria, waardoor je eenvoudig kunt bespreken: doen we dit al, of doen we dit niet? En als we het doen, doen we het dan planmatig en systematisch of incidenteel en ad hoc?

Uitleg van de vijf fasen

Klik op een van de vijf verschillende fasen voor een uitleg:

 • Ad hoc
 • Afhankelijk van individuele initiatieven
 • Impliciet: duurzaamheid wordt niet nadrukkelijk genoemd en is niet vastgelegd in documenten

 • Op project-basis
 • Expliciet: als duurzaamheid benoemd en vastgelegd in documenten
 • Duurzaamheid naast ‘business as usual’
 • Duurzaamheid is nog vooral iets van het management of van een aparte groep docenten binnen de school

 • Duurzaamheid is verweven met het bestaande
 • Duurzaam denken en doen is vanzelfsprekend binnen de school
 • Leerlingen en medewerkers zijn actief betrokken
 • Duurzaamheid is voelbaar in het gebouw en bij de mensen
 • Er worden doelen gesteld, geëvalueerd en bijgesteld

 • Het mbo,  hbo, wo en de regionale arbeidsmarkt zijn betrokken

 • De school is actief in de maatschappij
 • De maatschappij is actief betrokken bij de school
 • De school staat in de regio bekend om haar deskundigheid op het gebied van duurzaamheid

Waarom een Groen Kompas?

Steeds meer wordt duurzame ontwikkeling gezien als een noodzakelijke richtingaanwijzer voor onze toekomst. In vrijwel alle sectoren realiseert men zich dat het anders moet, maar dat het ook anders kan. Naast de taak om op te leiden tot bewuste burgers groeit ook om die reden de belangstelling voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Leerlingen met green skills hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Maar… hoe doe je dat, duurzame en groene innovatie een plek geven in je school?

Op de eerste plaats door te beginnen en het aandacht te geven. In je lessen en in de bedrijfsvoering. Door het er met elkaar over te hebben. Tijdens dit proces zal ook de ambitie ontstaan om van een incidentele of projectmatige aanpak naar een systematische en integrale aanpak te komen. Het Groene Kompas ondersteunt een team in het gesprek over waar je als school staat, en over waar je naar toe wilt.

Voor wie is het bedoeld?

Het Groene Kompas is bedoeld voor alle geledingen in het (voortgezet) onderwijs. Een docent, leerling, vakgroepvoorzitter, OOP-er, teamleider of directielid kan initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten. Het Groene Kompas is bedoeld voor iedereen die duurzame ontwikkeling structureel in de school wil verankeren.

Wat kun je ermee en wat levert het op?

Het Groene Kompas geeft inzicht in waar de school staat als het gaat om duurzame ontwikkeling. Het helpt bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen de teams.

Het Groene Kompas helpt teams om

 • in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van duurzame ontwikkeling,
 • ambities helder te krijgen,
 • focus aan te brengen en prioriteiten te bepalen,
 • concrete stappen te formuleren om duurzame ontwikkeling verder te integreren,
 • vooruitgang te monitoren

Het Groene Kompas geeft

 1. Overzicht en structuur
 2. Bewustwording
 3. Versterkt eigenaarschap
 4. Een gemeenschappelijke beeld
 5. Handvatten voor koersen op duurzame ontwikkeling
 6. Concrete afspraken
Lees meer over de achtergrond van Het Groene Kompas