Hoe is het Groene Kompas ontstaan?

Het Groene Kompas is ontstaan omdat er op (MBO) scholen behoefte was om duurzaam doen en denken systematisch te verankeren in het onderwijs. Met het kennisprogramma DuurzaamDoor (RVO) en het NRO als financiers zijn scholen en onderzoekers samen aan de slag gegaan om dit instrument te ontwikkelen voor het (V)MBO.

De verdere doorontwikkeling voor het VO is in 2020 tot stand gekomen samen met (potentiële) gebruikers en wederom met financiering van DuurzaamDoor en NRO. Verder hebben Aeres Hogeschool Wageningen en het Comenius Lyceum Amsterdam een bijdrage geleverd als co-financier.

Onderwijsteams hebben een overvolle agenda en het thema duurzame ontwikkeling komt er in de beleving van veel docenten even bij. Bovendien kunnen meningen in een team over duurzame ontwikkeling verschillen. Coördinatoren duurzame ontwikkeling van scholen zochten naar een manier om van een incidentele en projectmatige aanpak naar een systematische en integrale manier van innoveren te komen. Bovendien hadden zij behoefte aan een gespreksleidraad, omdat de meningen over wat duurzame ontwikkeling is binnen het team soms wijd uit elkaar lagen.

Het Groene Kompas is ontwikkeld op basis van de AISHE-tool die gebruikt wordt in het hoger beroepsonderwijs. AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education.

Door wie is het ontwikkeld?

Het Groene Kompas is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Universiteit, Oberon, Wellantcollege en Nordwin College. Deze tweede herziene versie voor het VO is tot stand gekomen naar aanleiding van praktijkervaringen en met inzet van Clusius College, Comenius Lyceum, Almende College, Aeres Hogeschool Wageningen en Oberon.

Betrokkenen MBO-versie:

 • Wageningen Universiteit: Arjen Wals en Anne Remmerswaal
 • Oberon: Ton Klein en Geertje Damstra
 • Wellantcollege: Marjon Kollau
 • Nordwin College: Heleentje Swart
 • DuurzaamDoor (RVO): Ellen Leussink

Betrokkenen VO-versie:

 • Aeres Hogeschool Wageningen: Stan Frijters
 • Clusius College: Annelies de Waal en Catelijne Zandbergen
 • Comenius Lyceum: Freek op ’t Einde
 • Almende College: Pauline Wenderich
 • Oberon: Geertje Damstra
 • DuurzaamDoor (RVO): Ellen Leussink

Contact

Wil je advies of ondersteuning?

Voor praktische vragen of ondersteuning bij Het Groene Kompas:
Ton Klein
Onderzoeker bij Oberon
tklein@oberon.eu