Netwerken Netwerken

Groene Groei, voor duurzame innovatie in het VMBO en MBO

Groene Groei is het netwerk van en voor AOC’s, bedoeld voor iedereen die zijn groene licht wil opsteken. Groene Groei komt voort uit het succesvolle project Voorop in de Vergroening, dat van 2012 tot 2015 heeft gedraaid. Doel van dit netwerk is om samen te leren hoe je jongeren handvatten kan geven om hun bijdrage te leveren aan de economie van morgen. Aanmelden kan via de site.

Groene Brein Roots

Samen werken we aan de economie van morgen. Het Groene Brein Roots  werkt elke dag aan de vernieuwing van het beroepsonderwijs vanuit een duurzame missie. Roots verbindt als netwerkorganisatie progressieve MBO-instellingen en vooroplopende bedrijven aan elkaar om de nieuwe economie te versnellen. Dit doet Roots in nauwe verbinding met betrokken wetenschappers van het Groene Brein.

Duurzaam MBO

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC’s en ROC’s in Nederland. DMBO biedt een uitgebreid kennisnetwerk, een website vol informatie en geregeld bijeenkomsten. 

Groene Generatie

‘Doen is wat we doen’. Samen met 40 jongerenorganisaties heeft de Groene Generatie  het ‘Verdrag duurzaamheid in het onderwijs’ gesloten met de Tweede Kamer. Groene Generatie NL zet zich in om onderwijs en politiek in beweging te brengen en houden, en betrekt hierbij jongeren, bedrijven, docenten, maatschappelijk organisaties, onderwijsinstellingen en de politiek zelf. Groene Generatie NL voert positieve campagnes, doet onderzoek en ontwikkelt nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld de Sustainability Game.

Leren voor Morgen

Leren voor Morgen is een coöperatie van scholen en organisaties die willen investeren in het onderwijs, van peuterspeelzaal tot post-doc, voor het werken aan een groene economie. Toekomstige generaties die onderwijs volgen, kunnen als zij de juiste kennis en vaardigheden aanleren, zich een duurzame manier van leven eigen maken en interesse in het systeem Aarde ontwikkelen. Leren voor Morgen is een voortvloeisel van DuurzaamDoor.

Overig:

Duurzame PABO

Duurzame PABO  is een netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Het netwerk organiseert netwerkactiviteiten, duurzaamheidsprojecten zoals voorleesacties op de Dag van de Duurzaamheid, onderhoudt contacten met internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid en werkt mee aan publicaties. Ook ondersteunt het netwerk pabo’s en basisscholen in het werken met PRISE, een instrument dat vergelijkbaar is met het Groene Kompas.

Studenten voor morgen

Studenten voor Morgen  is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Daarnaast zet Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.